Bleize Legal B.V. is gevestigd te Nijmegen en is als advocatenkantoor geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72957727.

Mr. Rik C.P. Bleize is in Nederland als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596XM, Den Haag, telefoonnummer 070-355 35 35, info@advocatenorde.nl) en heeft de volgende rechtsbieden op de website van de NOvA geregistreerd: ondernemingsrecht.

Bleize Legal B.V. kan geen derdengelden ontvangen omdat het kantoor geen stichting derdengelden ter beschikking heeft. Lopende dossiers worden in geval van afwezigheid waargenomen door Brouwer Legal B.V. (www.brouwerlegal.com).

Bleize Legal B.V. heeft een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid met wereldwijde dekking exclusief de Verenigde Staten.

Toepasselijke regelgeving is te raadplegen op www.advocatenorde.nl.

 

Contactgegevens

Bleize Legal B.V.

Adres: Kruidenstraat 100, 6515HT in Nijmegen
(bezoek uitsluitend op afspraak)

Email: info@bleizelegal.nl
Telefoon: 06 1515 6740
Handelsregisternummer: 72957727
BTW nummer: NL859299958B01